Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване
954-01-49
16/07/2019
Седма сесия
приет
05/09/2019
брой 71/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 22/07/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване
Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 19/07/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/07/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/07/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 26/07/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 26/07/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 26/07/2019 - приет(зала второ гласуване)
  • 07/08/2019 - наложено вето(вето президент)
  • 05/09/2019 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 05/09/2019 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала