Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация
954-01-58
31/07/2019
Седма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
  • 12/09/2019 - НСОРБ ( първо гласуване)
  • 12/09/2019 - МРРБ ( първо гласуване)
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала