Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
902-01-43
19/08/2019
Осма сесия
приет
09/10/2019
брой 83/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 03/10/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала