Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за допълнение на Закона за собствеността
954-01-72
18/09/2019
Осма сесия
приет
19/02/2020
брой 18/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 18/12/2019
  • Удължен срок за предложения: 21/01/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за допълнение на Закона за собствеността
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала