Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
902-01-53
15/10/2019
Осма сесия
приет
21/05/2020
брой 51/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 19/12/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтени продукти
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтени продукти
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтени продукти
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтени продукти
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала