Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на сключеното чрез размяна на ноти на 22 юли 2019 г. Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г.
902-02-26
16/10/2019
Осма сесия
приет
08/11/2019
брой 92/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 08/11/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/11/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 08/11/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 08/11/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 08/11/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 08/11/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала