Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
902-01-56
31/10/2019
Осма сесия
приет
03/12/2019
брой 99/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 19/11/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 12/11/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 12/11/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 12/11/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 03/12/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 03/12/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 03/12/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала