Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
902-01-62
14/11/2019
Осма сесия
приет
18/12/2019
брой 102/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 04/12/2019
  • Удължен срок за предложения: 10/12/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 27/11/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/11/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 27/11/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 18/12/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 18/12/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 18/12/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала