Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност
002-01-6
20/01/2020
Девета сесия
приет
06/02/2020
брой 13/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 30/01/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала