Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
054-01-43
15/05/2020
Девета сесия
приет
10/06/2020
брой 55/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 29/05/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
Оттеглено предложение № 054-04-112/27.05.2020 г./Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
Оттеглено предложение № 054-04-122/Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала