Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за управление на отпадъците
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
  2. Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците
053-11-9
21/05/2020
Девета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 04/06/2020
  • Удължен срок за предложения: 11/06/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала