Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Кодекса на труда
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Кодекса на труда
054-01-49
03/06/2020
Девета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 16/10/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 01/10/2020 - внесен(зала първо гласуване)
  • 01/10/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 01/10/2020 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала