Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта
054-01-51
05/06/2020
Девета сесия
приет
23/07/2020
брой 69/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 24/06/2020
  • Удължен срок за предложения: 10/07/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала