Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
002-01-22
19/06/2020
Девета сесия
приет
09/09/2020
брой 82/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 16/07/2020
  • Удължен срок за предложения: 02/09/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
оттегля предложение за второ четене № 054-04-144/15.07.2020 г./Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала