Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в гр. Александруполис, Република Гърция
002-02-9
19/06/2020
Девета сесия
приет
08/07/2020
брой 65/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 08/07/2020 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/07/2020 - внесен(зала второ гласуване)
  • 08/07/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 08/07/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 08/07/2020 - приет(зала първо гласуване)
  • 08/07/2020 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала