Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за социалните услуги
054-01-55
23/06/2020
Девета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 20/07/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 17/07/2020 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/07/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 17/07/2020 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала