Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗД на Закона за съдебната власт
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт
  2. Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт
053-03-39
22/07/2020
Девета сесия
приет
30/09/2020
брой 86/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 29/07/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ЗД за допълнение на Закона за съдебната власт
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 01/09/2020 - приет(комисии второ гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 03/09/2020 - внесен(зала второ гласуване)
  • 03/09/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 03/09/2020 - приет(зала второ гласуване)
  • 17/09/2020 - наложено вето(вето президент)
  • 30/09/2020 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 30/09/2020 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала