Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия и Република България
002-02-13
07/08/2020
Десета сесия
приет
09/09/2020
брой 82/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 09/09/2020 - внесен(зала първо гласуване)
  • 09/09/2020 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/09/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 09/09/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 09/09/2020 - приет(зала първо гласуване)
  • 09/09/2020 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала