Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
002-01-37
14/08/2020
Десета сесия
приет
16/12/2020
брой 108/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
 • Срок за предложения: 07/10/2020
 • Удължен срок за предложения: 12/10/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 30/09/2020 - внесен(зала първо гласуване)
 • 30/09/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
 • 30/09/2020 - приет(зала първо гласуване)
 • 28/10/2020 - внесен(зала второ гласуване)
 • 28/10/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
 • 28/10/2020 - приет(зала второ гласуване)
 • 06/11/2020 - наложено вето(вето президент)
 • 19/11/2020 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
 • 19/11/2020 - оспорени текстове(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала