Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз
002-02-14
03/09/2020
Десета сесия
приет
07/10/2020
брой 89/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 15/09/2020 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 07/10/2020 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/10/2020 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/10/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 07/10/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 07/10/2020 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/10/2020 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала