Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска страна на 9 юли 2020 г. в София и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 г. в Люксембург
002-02-16
11/09/2020
Десета сесия
приет
30/09/2020
брой 87/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 15/09/2020 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 30/09/2020 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/09/2020 - внесен(зала второ гласуване)
  • 30/09/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 30/09/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 30/09/2020 - приет(зала първо гласуване)
  • 30/09/2020 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала