Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
002-01-47
28/09/2020
Десета сесия
приет
24/02/2021
брой 20/2021 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 30/10/2020
  • Удължен срок за предложения: 17/11/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
оттегляне на предложение № 054-04-258/13.11.2020 г. /Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
оттегля предложенията си по т. 1 и 2/Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала