Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за българския жестов език
002-01-48
07/10/2020
Десета сесия
приет
21/01/2021
брой 9/2021 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 19/11/2020
  • Удължен срок за предложения: 03/12/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект на Закон за българския жестов език
Законопроект на Закон за българския жестов език
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала