Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия
054-01-94
09/10/2020
Десета сесия
приет
30/10/2020
брой 96/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 26/10/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия
оттегляне на предложение № 054-04-214/26.10.2020 г./Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала