Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
002-01-57
27/10/2020
Десета сесия
приет
03/12/2020
брой 104/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
 • Срок за предложения: 12/11/2020
 • Удължен срок за предложения: 13/11/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 04/11/2020 - внесен(комисии първо гласуване) - Комисия по икономическа политика и туризъм
 • 05/11/2020 - внесен(зала първо гласуване)
 • 05/11/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
 • 05/11/2020 - приет(зала първо гласуване)
 • 19/11/2020 - внесен(зала второ гласуване)
 • 19/11/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
 • 19/11/2020 - приет(зала второ гласуване)
 • 26/11/2020 - наложено вето(вето президент)
 • 03/12/2020 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
 • 03/12/2020 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала