Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
002-01-59
29/10/2020
Десета сесия
приет
26/11/2020
брой 104/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 13/11/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Оттегляне на предложение № 054-04-243 от 12.11.2020г. на Йордан Йорданов и група народни представители по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Оттеглено предложение № 054-04-253/13.11.2020 г. в частта отнасяща се до изменение и допълнение на чл.14 и чл.63, в параграф 9 и 10 от преходните и заключителните разпоредби, както и свързаните с тях промени в чл. 1/Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
оттегляне на предложение № 054-04-264/13.11.2020 г./Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала