Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги "Подкрепа за териториална декарбонизация" между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие
002-02-19
09/11/2020
Десета сесия
приет
09/12/2020
брой 107/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 07/12/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги "Подкрепа за териториална декарбонизация" между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 04/12/2020 - внесен(зала първо гласуване)
  • 04/12/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 04/12/2020 - приет(зала първо гласуване)
  • 09/12/2020 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/12/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 09/12/2020 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала