Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания
002-01-67
10/11/2020
Десета сесия
приет
02/12/2020
брой 105/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 23/11/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 18/11/2020 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/11/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 18/11/2020 - приет(зала първо гласуване)
  • 02/12/2020 - внесен(зала второ гласуване)
  • 02/12/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 02/12/2020 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала