Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия
002-02-22
04/12/2020
Десета сесия
приет
21/01/2021
брой 9/2021 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/01/2021 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 21/01/2021 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/01/2021 - внесен(зала второ гласуване)
  • 21/01/2021 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 21/01/2021 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 21/01/2021 - приет(зала първо гласуване)
  • 21/01/2021 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала