Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
054-01-120
18/12/2020
Десета сесия
приет
11/02/2021
брой 15/2021 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 28/01/2021
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Законопроект за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала