Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
102-01-2
05/01/2021
Единадесета сесия
приет
18/02/2021
брой 19/2021 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 22/01/2021
  • Удължен срок за предложения: 05/02/2021
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 15/01/2021 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/01/2021 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 15/01/2021 - приет(зала първо гласуване)
  • 18/02/2021 - внесен(зала второ гласуване)
  • 18/02/2021 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 18/02/2021 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала