Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
654-01-24
25/02/2016
Пета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно - процесуалния кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно - процесуалния кодекс
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 23/03/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/03/2016 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала