Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
653-09-10
23/03/2016
Пета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ЗИД на Закона за развитието на академичния състав в Република България
ЗИД на Закона за развитието на академичния състав в Република България
ЗИД на Закона за развитието на академичния състав в Република България
ЗИД на Закона за развитието на академичния състав в Република България
ЗИД на Закона за развитието на академичния състав в Република България
ЗИД на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала