Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето
654-01-58
20/04/2016
Пета сесия
приет
30/09/2016
брой 80/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето
Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето
Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето
Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 15/06/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/06/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 30/09/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 30/09/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала