Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС ССІ 2014ТС16І5СВ006 между правителството на Република България и правителството на Република Македония
602-02-17
09/05/2016
Шеста сесия
приет
27/05/2016
брой 44/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 27/05/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/05/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 27/05/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 27/05/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала