Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за независимия финансов одит
602-01-28
18/05/2016
Шеста сесия
приет
15/11/2016
брой 95/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за независимия финансов одит
Законопроект за независимия финансов одит
Законопроект за независимия финансов одит
Законопроект за независимия финансов одит
Законопроект за независимия финансов одит
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/07/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/07/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/09/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/11/2016 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 15/11/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала