Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Институт фон Карман за динамика на флуидите (ИФК)
602-02-32
26/08/2016
Седма сесия
приет
15/09/2016
брой 75/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 14/09/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/09/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/09/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 15/09/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала