Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за тълкуване на чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3, б. "а" от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
654-01-107
19/09/2016
Седма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 22/12/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/12/2016 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 22/12/2016 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала