Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението
602-02-34
26/09/2016
Седма сесия
приет
21/10/2016
брой 86/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 21/10/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/10/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 21/10/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 21/10/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала