Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
602-01-65
31/10/2016
Седма сесия
приет
30/11/2016
брой 98/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 17/11/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/11/2016 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 17/11/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 30/11/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 30/11/2016 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 30/11/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала