Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна
602-02-45
02/12/2016
Седма сесия
приет
20/12/2016
брой 105/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 20/12/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/12/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/12/2016 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 20/12/2016 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 20/12/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/12/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала