Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката
754-01-8
18/05/2017
Първа сесия
приет
14/06/2017
брой 51/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 05/06/2017
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката
Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката
Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 01/06/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 01/06/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 01/06/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/06/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/06/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 14/06/2017 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала