Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
754-01-10
25/05/2017
Първа сесия
приет
19/07/2017
брой 62/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 06/07/2017
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала