Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници
754-01-21
14/06/2017
Първа сесия
приет
19/07/2017
брой 62/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 05/07/2017
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 22/06/2017 - обсъждане(комисии първо гласуване) - Комисия по отбрана
  • 28/06/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/06/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 28/06/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 28/06/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/07/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/07/2017 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала