Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията
754-01-42
07/07/2017
Първа сесия
приет
07/09/2017
брой 75/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 07/09/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/09/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/09/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 07/09/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 07/09/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/09/2017 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала