Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
702-01-8
14/07/2017
Първа сесия
приет
19/10/2017
брой 88/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 20/09/2017
  • Удължен срок за предложения: 06/10/2017
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/09/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/09/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/09/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/10/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/10/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/10/2017 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала