Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
702-01-9
18/07/2017
Първа сесия
приет
02/11/2017
брой 92/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 29/09/2017
  • Удължен срок за предложения: 11/10/2017
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала