Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация
754-01-48
26/07/2017
Първа сесия
приет
01/11/2017
брой 91/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 26/10/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 26/10/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 01/11/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 01/11/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 01/11/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 01/11/2017 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала