Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за частната охранителна дейност
702-01-11
02/08/2017
Втора сесия
приет
18/01/2018
брой 10/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 19/10/2017
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за частната охранителна дейност
Законопроект за частната охранителна дейност
Законопроект за частната охранителна дейност
Законопроект за частната охранителна дейност
Законопроект за частната охранителна дейност
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала