Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
754-01-53
08/09/2017
Втора сесия
приет
13/10/2017
брой 85/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 02/10/2017
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала